DIRECT INSCHRIJVEN

VCA EXAMEN!

Veiligheid binnen uw organisatie

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Voor Leidinggevenden is er de opleiding VOL VCA. De opleidingskosten zijn inclusief examens, boeken en pasjes.

ONZE PRODUCTEN

Welkom bij Tracee.nu

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA).

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA certificaat is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Het certificaat wordt steeds vaker verplicht gesteld op veel locaties en is een middel om aan te tonen dat een bedrijf zich aan bepaalde veiligheidseisen voldoet.

De VCA checklist is meer dan alleen een checklist. Het is in feite een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief getoetst kunnen worden. Bedrijven kunnen zich aantonen dat een bedrijf (opdrachtnemers, contractors) zich voldoet aan bepaalde veiligheidseisen. In het VCA certificaat zijn onderwerpen opgenomen die ook in de Arbo-wet zijn vast gelegd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Risico- Inventarisatie en –Evaluatie, Beleidsverklaring en Persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Onze trainingen kunnen zowel op onze locatie in Lelystad gegeven worden,  of als een
in company training op uw locatie. Tevens verzorgen wij VCA trainingen op maat voor moeilijk lerende of mensen met dyslexie